PROKOPANI BRODOLOM

Autor:

Tvrdoukoričena zbirka kratkih stripova (132 stranice) / Hardcover collection of short comics (132 pages)

Izdavač: Udruga Kad-tad

Dostava: Hrvatska – 30 kuna / EU i US – 100 kuna / ostatak svijeta – 180 kuna

*u Splitu moguća besplatna kućna dostava po dogovoru

9,97

Drugi Radovi Autora:

VIDI MOMKA ŠTA JE NORMALAN!
13,30
VIDI MOMKA ŠTA JE NORMALAN!
19,95
VESELIMO SE UNAPRIJED
13,30
VESELIMO SE UNAPRIJED
19,95
NEMOJ SAD DA NEĆEMO KOD TEBE!
13,30
NEMOJ SAD DA NEĆEMO KOD TEBE!
19,95