E KA!

Autor:
Strip mekanih korica realiziran u tehnici akvarela i tuša (100 stranica)

Izdavač: Ivan Svaguša Svaig – BUČNI STRIPOVI

Tisak: Grafis, Split / Naklada: 200

Dostava: Hrvatska – 30 kuna / EU i US – 100 kuna / Ostatak svijeta – 180 kuna

*u Splitu moguća besplatna kućna dostava po dogovoru

 

15,96

Drugi Radovi Autora:

Split 9
99,73
Split 8
99,73
Split 5
99,73
Split 4
99,73
Split 3
99,73
Split 2
99,73